PŘIPRAVUJEME: Vysílání pro nevidomé

Obsah videotextové smyčky, infotextu i pozvánek bude moci PromoBox také číst. A to buď v konkrétní hodiny nebo průběžně na pozadí střídavě s hudbou. Můžete tak mít „rádio“ s vlastním zpravodajstvím.