Srovnání verzí

PromoBox serverPromoBox CloudMenuBoardInserter

Vysílací smyčka

nepřetržité vysílání snímků obsahujících:
texty--
obrázky
vzdálené obrázky
fotogalerie--
videa-
vzdálená videa
produkty---
vzdálené snímky z jiných PromoBoxů--
vlastní editor pro rychlé vložení textu s obrázkem--
řazení do rubrik--
nastavení začátku a konce vysílání s přesností na minuty
automatické generování pozvánek--
hudební podkres na pozadí (MP3, stream, playlist)-
vypnutí loga u vybraných rubrik--
možnost zobrazení snímku přes celou obrazovku--
individuální obsah obrazovky---

Pozvánky

zobrazování krátkých textových informací s datem konání
--

Informační text


zobrazování krátkých textových informací v pruhu ve spodní části obrazovky
členění do kategorií
automatické načítání informací z internetu
nastavení začátku a konce vysílání s přesností na minuty
rychlý vstup naléhavá sdělení (bezpečnostní složky a pod.)

Časové vysílání


odbavování videopořadů, jejich playlistů nebo videostreamů v přesně stanovených časech
--
video soubory---
audio soubory---
playlisty---
streamy--
vysílací plány pro jednotlivé kategorie pořadů--

Informační bloky

datum a čas
počasí(v infotextu)(v infotextu)
svátky(v infotextu)(v infotextu)

Přepínání zdrojů vysílání

--
HDMI
(1-3 vstupy)
---
stream
(neomezeně)

(neomezeně)
-
(neomezeně)
audio (např. pro obecní rozhlas - automatické přepínání při hlášení)
(1 vstup)
---