Vlastnosti PromoBoxu

Vysílací smyčka

 • umožňuje nepřetržité vysílání snímků v převážné části obrazovky
 • snímky mohou být
  – textové, vytvořené v PromoBoxu s možností nastavení pozadí a přidání obrázků s automatickým zalamováním dlouhých textů na více stránek
  – vlastní JPG snímky vytvořeného v jiné aplikaci
  – soubory fotografií (fotogalerie) s textem
  – krátká videa
  – snímek nebo video z webkamery
  – on-line informace načítané z internetu (zprávy, počasí, …)
 • řazení snímků do rubrik
 • nastavení začátku a konce vysílání (datum i čas)
 • automatické nastavení doby zobrazení dle délky textu
 • k textovým snímkům je možné automaticky vytvořit pozvánku na událost (viz. níže)
 • sdílení snímků (rubrik) vysílací smyčky s dalšími PromoBoxy (vytvoření informační sítě)

Infotext

 • zobrazování krátkých informací formou jednoho nebo dvou textových pruhů ve spodní části obrazovky
 • členění informací do kategorií (nastavení ikony a barev)
 • nastavení začátku a konce vysílání (datum i čas)
 • možnost načítání informací z internetu (zprávy, počasí, výstrahy ČHMÚ, …)

Naléhavé sdělení

 • informace zobrazovaná přednostně a zvýrazněně v rámci infotextu (v době vysílání naléhavého sdělení je zobrazování infotextu potlačeno)
 • nastavení začátku a konce vysílání (datum i čas)
 • možnost vzdáleného zadávání prostřednictvím internetu, SMS nebo e-mailu

Pozvánky na události

 • stručné informace obsahující název události a termín konání, zobrazované v boční části obrazovky
 • mohou být automaticky generovány z videotextových snímků nebo
 • individuálně zadávány
 • nastavení začátku a konce vysílání (datum i čas)
 • členění dle rubrik vysílací smyčky

Časové vysílání

 • umožňuje odbavování videopořadů, jejich playlistů nebo videostreamů v přesně stanovených časech
 • členění pořadů do kategorií
 • týdenní vysílací schema s možností definice času premiéry (v jeden den je možné odbavovat dvě verze pořadu ze stejné kategorie vysílání)

Hudební program na pozadí

 • během vysílání smyčky může hrát na pozadí internetové rádio
 • náhodné MP3 skladby dle kategorie nebo
 • ve smyčce sestavený playlist

Časový hudební program

 • umožňuje odbavování audiopořadů nebo jejich playlistů v přesně stanovených časech
 • členění pořadů do kategorií
 • týdenní vysílací schema s možností definice času premiéry (v jeden den je možné odbavovat dvě verze pořadu ze stejné kategorie vysílání)

Vstup pro přímé přenosy

 • možnost dálkového přepínání zdrojů vysílání (PromoBox, linka přímého vstupu (HDMI), video stream, …)

Vstup pro obecní rozhlas

 • možnost přímého přenosu hlášení obecního rozhlasu
 • při hlášení může být zobrazován informační text např. „probíhá hlášení místního rozhlasu“

Podrobné informace k PromoBoxu naleznete také ve wikipedii.