PromoBox

Prezentační systém pro široké spektrum použití. Své uplatnění nachází jako informační systém v obchodech, firmách, restauracích, ale také při odbavování vysílání v kabelových televizích a hotelových informačních kanálech.

Co PromoBox umí?

Vysílací smyčka

Přehrává sérii videotextových snímků, fotogalerií nebo krátkých videí podle nastaveného časového harmonogramu. Snímky je možné vytvářet v libovolném grafickém programu nebo přímo v PromoBoxu.

Infotext

Zobrazuje stručné informace v jednom nebo dvou textových řádcích ve spodní části obrazovky. Informace jsou členěny do kaktegorií a mohou být načítány z externích zdrojů v internetu.

Vysílaní na čas

Odbavuje videozáznamy nebo jejich playlisty v přesně stanovených časech podle vysílacích schemat jednotlivých kategorií.

Audio vysílání

Na pozadí vysílací smyčky přehrává program libovolného internetového rádia nebo hudební pořady. Skladby může přehrávat náhodně nebo v sestavených playlistech a může je odbavovat také v přesných časech.

Naléhavá sdělení

Naléhavá sdělení jsou přednostně vysílána v rámci Infotextu. Mohou být zadávána zdáleně, přístup k nim mohou mít také hasiči, policie a pod.

Pozvánky

Stručné informace o konání akcí zadávaných v rámci vyslací smyčky nebo také individuálně. Jsou vysílány současně se smyčkou a infotextem.

Produktové nabídky

Speciální režim MenuBoard ve kterém jsou prezentovány nabídky individuálních produktů a jejich akcí.

Cloud

Atraktivní řešení Prezentačního systému formou služby, bez nutnosti provozování vlastního vysílacího serveru.

Možnosti využití

PromoBox našel široké uplatnění v nejrůznějších oblastech.

Prezentační systém pro obchodníky MenuBoard

Aktuality