PromoBox

Prezentační systém pro široké spektrum využití. Své uplatnění nachází jako informační systém v obchodech, firmách, restauracích, ale také při odbavování vysílání v kabelových televizích a hotelových informačních kanálech. Snímky a videa jsou uspořádány do rubrik a odbavovány dle denního harmonogramu (u každého snímku lze nastavit datum a čas začátku a konce vysílání). Po dobu vysílání videotextu je možné přehrávat na pozadí zvuk internetového rádia, MP3 soubory nebo playlisty, v době odbavování videa je zvuk na pozadí automaticky potlačen. Do vysílání je možné také operativně vkládat naléhavý informační text, který je postupně zobrazován v proužku ve spodní části obrazovky. PromoBox dokáže také odbavovat videa v přesně stanovených časech (podle vysílacího schematu a playlistu). Umožňuje ON-LINE i OFF-LINE zvukové vysílání obecního rozhlasu.

Co PromoBox umí?

Vysílací smyčka

Přehrává sérii videotextových snímků, fotogalerií nebo krátkých videí podle nastaveného časového harmonogramu. Snímky je možné vytvářet v libovolném grafickém programu nebo přímo v PromoBoxu.

Infotext

Zobrazuje stručné informace v jednom nebo dvou textových řádcích ve spodní části obrazovky. Informace jsou členěny do kaktegorií a mohou být načítány z externích zdrojů v internetu.

Vysílaní na čas

Odbavuje videozáznamy, jejich playlisty nebo videostreamy v přesně stanovených časech podle vysílacích schemat jednotlivých kategorií.

Audio vysílání

Na pozadí vysílací smyčky přehrává program libovolného internetového rádia nebo hudební pořady. Skladby může přehrávat náhodně nebo v sestavených playlistech a může je odbavovat také v přesných časech.

Naléhavá sdělení

Naléhavá sdělení jsou přednostně vysílána v rámci Infotextu. Mohou být zadávána vzdáleně, přístup k nim mohou mít také hasiči, policie a pod.

Pozvánky

Stručné informace o konání akcí zadávaných v rámci vyslací smyčky nebo také individuálně. Jsou vysílány současně se smyčkou a infotextem.

Inserter

V pravidelných intervalech vkládá snímky do libovolného vysílání. Diváci tak mohou během sledování TV programu nenápadnou formou shlédnou také propagaci provozovatele.

Produktové nabídky

Speciální režim MenuBoard ve kterém jsou prezentovány nabídky individuálních produktů a jejich akcí.

Cloud

Atraktivní řešení Prezentačního systému formou služby, bez nutnosti provozování vlastního vysílacího serveru.

Možnosti využití

PromoBox našel široké uplatnění v nejrůznějších oblastech.

Prezentační systém pro obchodníky MenuBoard

Aktuality