Načítání informací z RSS zdrojů

Informace do Infotextu může nyní PromoBox načítat zcela automaticky. Stačí nastavit adresu zdroje RSS a několik parametrů. Informace jsou načítány průběžně, během vysílání.